Disclaimer

BergBeleving met KvK-nummer 81067356 (‘BergBeleving’), heet je welkom op https://bergbeleving.nl/ (‘bergbeleving.nl’). Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. BergBeleving kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website op eigen risico. BergBeleving zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Voor de promotie van onze reizen gebruiken we zoveel mogelijk eigen beeldmateriaal of materiaal dat gemaakt is door deelnemers van onze reizen. Ook maken we gebruik van aanvullend beeldmateriaal van internet als we zelf nog niet over representatieve beelden beschikken. Mochten we ongevraagd een foto hebben gebruikt waarvan je denkt de rechtmatige eigenaar te zijn, of als je ongewenst herkenbaar in beeld staat, stuur ons een bericht via info@bergbeleving.com.

BergBeleving is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen BergBeleving en jou tot stand komen.

BergBeleving controleert de inhoud die gebruikers van de website zelf op onze website plaatsen niet, maar BergBeleving kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen. Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@bergbeleving.nl.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers en die van de gebruikers van onze website. BergBeleving behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@bergbeleving.nl aanvragen.