Covid-19 protocol

Natuurlijk hopen we dat alle reizen vol geboekt worden en ze allemaal door kunnen gaan, want als actieve buitensporters missen wij onze tripjes enorm, maar reizen moet wel veilig zijn. Als een reisbestemming onveilig is zullen wij de reis annuleren en krijg je 100% van de reissom teruggestort. BergBeleving is aangesloten bij STO-garant; hierdoor heb je de garantie dat je ook daadwerkelijk de volledige reissom terugkrijgt.

We zullen ook onderzoeken of we een alternatief in dezelfde tijd kunnen aanbieden of je kan er voor kiezen om de reis om te boeken naar een andere reis. We zullen uiteraard de situatie goed in de gaten houden en op tijd contact opnemen. De beslissing tot annuleren nemen we uiterlijk een week van te voren, maar het liefst eerder. Een maand van te voren zullen we in ieder geval met iedereen contact opnemen en de stand van zaken bespreken.

Reizen naar bestemmingen met code oranje

Vrijdag 21 mei 2021

De VvKR heeft Kompas Juristen gevraagd een basistekst op te stellen voor reizen naar bestemmingen met code oranje voor consumenten.

Corona en maatregelen op de plaats van bestemming

De Covid-19 situatie en de Covid-19 maatregelen op de plaats van bestemming kunt u vinden in het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wijziging en annulering

Deze situatie verandert geregeld. Indien wij onze reisdiensten niet of niet veilig kunnen uitvoeren, zullen wij de reisdiensten wijzigen, annuleren, of u aanbieden deze om te boeken. Indien u zelf annuleert zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing. U kunt de geboekte reis alleen kosteloos annuleren indien de omstandigheden op de bestemming zodanig verslechteren, dat dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de overeengekomen reisdiensten.

Aanvullende eisen bij het (in)reizen en op de bestemming

Houd u er rekening mee dat het land van bestemming aanvullende eisen kan stellen, zoals het tonen van een negatieve uitslag van een PCR test, een Covid-19vaccinatiebewijs, quarantainemaatregelen, het dragen van een mondkapje, afstandsmaatregelen, etc.. Dit komt voor risico van de reiziger. Houd u er ook rekening mee dat het openbaar leven is beperkt en verder kan worden beperkt. Reisdienstverleners kunnen eveneens aanvullende eisen stellen om de veiligheid te waarborgen of een wettelijke plicht na te leven.

U krijgt corona op reis of u vertoont symptomen?

Het risico ten aanzien van het oplopen van corona, het vertonen van symptomen en de maatregelen en kosten die daarmee gepaard gaan komen voor eigen risico van de reiziger. Mogelijk wordt dit niet gedekt door een (reis)verzekering. Waar nodig zullen wij in dat geval hulp en bijstand verlenen.

Quarantaine bij terugkomst in Nederland

De Nederlandse overheid kan een quarantaineadvies of -verplichting hanteren wanneer u Nederland terug in reist.